วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า"วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า"

เรียนรู้ และฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง 12 ท่านวดหน้าขั้นพื้นฐาน เพื่อสุขภาพความงามและผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้ผิวหน้าสดใส กระชับกล้ามเนื้อใบหน้า ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 1 "เคาะแก้ม"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 1 "เคาะแก้ม"
ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้นิ้วมือทั้งสี่ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ วางบนคาง ให้เคาะนิ้วทั้งสี่สลับกันไป ไล่ขึ้นมาผ่านแก้มจนถึงข้างหู จังหวะการเคาะเหมือนเคาะแป้นพิมพ์ดีด ทำสลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแก้มข้างใหม่ทำซ้ำ ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 2 "ลูบข้างแก้ม"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 2 "ลูบข้างแก้ม" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้างวางบนข้างแก้ม แล้วลูบข้างแก้มจนถึงใบหู ทั้งสองข้างของผู้ถูกนวด ทำสลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 3 "เคาะหน้าผาก"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 3 "เคาะหน้าผาก" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้นิ้วมือทั้งสี่ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ วางบนกลางหน้าผาก ให้เคาะนิ้วทั้งสี่สลับกันไป ไล่ตั้งแต่หน้าผากมาจึงถึงขมับและข้างแก้มทั้งสองข้าง จังหวะการเคาะเหมือนเคาะแป้นพิมพ์ดีด ทำสลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 4 "ลูบหน้าผาก"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 4 "ลูบหน้าผาก" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ขมับซ้ายของผู้ถูกนวด ใช้มือขวาวางกึ่งกลางหน้าผาก ลูบจากกึ่งกลางหน้าผากลงมาที่ขมับขวา โดยค่อย ๆ ลูบหน้าผากแล้วเพิ่มแรงกดที่ขมับขวา ทำสลับไปมาแล้วเปลี่ยนมาทำด้านขมับซ้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 5 "ลูบขมับ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 5 "ลูบขมับ" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่ขมับซ้ายของผู้ถูกนวด ใช้มือขวาวางที่ขมับขวา ลูบจากขมับขวาลงมาจนถึงใบหูขวา โดยค่อย ๆ ลูบแล้วเพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาแล้วเปลี่ยนมาทำด้านขมับซ้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 6 "ลูบคางและหน้า"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 6 "ลูบคางและหน้า" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่แก้มซ้ายของผู้ถูกนวด ใช้มือขวาลูบจากคางขึ้นมาจนถึงบริเวณแก้มขวา โดยค่อย ๆ ลูบแล้วเพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาแล้วเปลี่ยนมาทำด้านแก้มซ้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 7 "ลูบแก้ม"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 7 "ลูบแก้ม" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้างจับที่แก้มของผู้ถูกนวด แล้วลูบจากคางขึ้นมาจนถึงบริเวณแก้ม จากนั้นเปลี่ยนทิศทางโดยลูบจากข้างจมูกออกไปทางใบหู โดยค่อย ๆ ลูบแล้วเพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 8 "คลึงคางและแก้ม"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 8 "คลึงคางและแก้ม" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดวางนิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยของมือทั้งสองข้างจับที่คางของผู้ถูกนวด แล้วคลึงขึ้นมาจากคางจนถึงข้างแก้ม โดยขณะที่คลึงให้หมุนนิ้วเป็นรูปก้นหอย จากนั้นเปลี่ยนทิศทางโดยคลึงจากข้างจมูกออกไปทางใบหู โดยค่อย ๆ คลึงแล้วเพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาแล้วจึงเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 9 "คลึงหน้า"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 9 "คลึงหน้า" ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดี ผิวหน้าสดใส ช่วยกระชับกล้ามเนื้อใบหน้า
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่แก้มซ้ายของผู้ถูกนวด ใช้นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยของมือขวาวางที่หน้าผากของผู้ถูกนวด แล้วคลึงจากหน้าผากผ่านขมับ หางตา จนมาถึงใบหูข้างแก้มขวาของผู้ถูกนวด โดยขณะที่คลึงให้หมุนนิ้วเป็นรูปก้นหอย ให้ค่อย ๆ คลึงแล้วเพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาแล้วเปลี่ยนมาทำด้านแก้มซ้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 10 "คลึงขอบตาล่าง"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 10 "คลึงขอบตาล่าง" ช่วยกระชับกล้ามเนื้อบริเวณตาและหนังตา ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณดวงตาได้ดี
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่แก้มซ้ายของผู้ถูกนวด ใช้นิ้วกลางมือขวาวางที่ขอบตาล่างด้านขวาของผู้ถูกนวด แล้วคลึงเบา ๆ ออกแรงเพียงเล็กน้อย โดยขณะที่คลึงให้หมุนนิ้วเป็นรูปก้นหอย คลึงมาจนถึงหางตา ทำสลับไปมาแล้วเปลี่ยนมาทำด้านขอบตาล่างด้านซ้ายของผู้ถูกนวด ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 11 "คลึงขอบตาบน"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 11 "คลึงขอบตาบน" ช่วยกระชับกล้ามเนื้อบริเวณตาและหนังตา ช่วยให้โลหิตไหลเวียนบริเวณดวงตาได้ดี
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้มือซ้ายจับที่แก้มซ้ายของผู้ถูกนวด ใช้นิ้วกลางมือขวาวางที่ขอบตาบนบริเวณหนังตาด้านขวาของผู้ถูกนวด แล้วคลึงเบา ๆ ออกแรงเพียงเล็กน้อย โดยขณะที่คลึงให้หมุนนิ้วเป็นรูปก้นหอย คลึงมาจนถึงหางตา ทำสลับไปมาแล้วเปลี่ยนมาทำด้านขอบตาบนด้านซ้ายของผู้ถูกนวด ก่อนที่จะเปลี่ยนท่านวดต่อไป
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน "นวดหน้า" ท่าที่ 12 "กดขมับ"
วิธีการนวดแผนโบราณขั้นพื้นฐาน
-นวดหน้า ท่าที่ 12 "กดขมับ" ช่วยลดอาการปวดศีรษะและลูกตา
วิธีการนวด ให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอน ใช้หมอนหนุนรองศีรษะ หรือให้ผู้ถูกนวดนอนหงายราบหนุนตักผู้นวดโดยใช้หมอนหนุนรองศีรษะไว้ ผู้ถูกนวดนอนหลับตาปล่อยตัวตามสบาย ผู้นวดใช้นิ้วชี้และนิ้วนางวางไว้ที่หัวคิ้วทั้งสองข้างของผู้ถูกนวด สันมือทั้งสองข้างวางที่ขมับ โดยให้ออกแรงกดจากหัวคิ้วไล่ไปทางขมับทั้งสองข้าง โดยใช้แรงกดลงที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง ส่วนนิ้วอื่น ๆ ที่เหลือให้ประคองศีรษะไม่ให้เคลื่อนไหว
หมายเหตุ- ผู้นวดไม่ควรไว้เล็บยาว แต่งเล็บให้เรียบมนและควรล้างมือให้สะอาดก่อนทำการนวดหน้า ผู้ถูกนวดควรล้างหน้าหรือเช็ดหน้าให้สะอาดก่อนนวด 
โดยเยสสปาไทยแลนด์ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Facebook GooGle Plus YouTube Favorites More

 
Design by WordPress Themes | Bloggerized by BidDeal - Premium Themes | 08 222 82 651